IMIĘ I NAZWISKO- nigdy inaczej.

book-631748_1280

Imię i nazwisko. Czy może nazwisko i imię?
Zawsze podajemy najpierw IMIĘ a potem NAZWISKO. Wyjątek: spis urzędowy, w którym istotna jest kolejność alfabetyczna.
Nauczyciel w szkole powinien więc sprawdzać listę wyczytując Jana Kowalskiego, nigdy Kowalskiego Jana.
Przedstawiajmy się więc według wzoru: Imię i nazwisko.

Reklamy