KIEDY DO LOGOPEDY?

human-736100_1280

KIEDY DO LOGOPEDY?

Jeżeli zauważą Państwo, że dziecko ma trudności z wymową, wybierzcie się proszę czym prędzej do specjalisty.

Liczy się czas- im wcześniej dziecko zacznie pracować z logopedą, tym efekt będzie lepszy.

Logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale także, co jest niezmiernie istotne – właściwej komunikacji.

Pracuje nad poprawnością fonetyczną, gramatyczną oraz logicznym konstruowaniem wypowiedzi.

Czego Jaś…

Wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym korygowane są dosyć szybko. Natomiast sześciolatek wymaga już dużo więcej uwagi, czasu i zaangażowania.

Dziecko w wieku szkolnym najczęściej wymaga już reedukacji, a to dlatego, że wady wymowy zostały utrwalone na tyle skutecznie, że wywierają ogromny wpływ na rozwój intelektualny, ale również- co istotne- na sprawne funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśników.

Niesie Grześ worek piasku…

Pierwszymi obserwatorami „dziury w całym” są zazwyczaj rodzice.
Wady wymowy pojawiają się już u dwuletniego dziecka. Przykładem może być dziecko, które wkłada język między zęby (wadę nie tylko słychać, ale i widać).
Niepokoić powinien także opóźniony rozwój mowy, który zawsze należy skonsultować ze specjalistą.

Najczęściej występują zaburzenia wymowy głosek, uważanych w języku polskim za najtrudniejsze: „sz”, „ż”, „cz”, „dż” i „r”. Zdolność ich artykulacji kształtuje się ok. 5. roku życia, ale nieprawidłową ich wymowę można wychwycić już wcześniej, zanim zdąży się utrwalić.

Trzylatek powinien być obserwowany zarówno w domu, przez rodziców, jak również przez panie nauczycielki w przedszkolu.

Każdy sygnał, który nas niepokoi, należy skonsultować z logopedą.

Skąd ta dziura?

Jedną z głównych przyczyn wad wymowy, może być nieprawidłowa budowa anatomiczna aparatu mowy. Problem ten najczęściej jest zgłaszany przez pediatrę u dziecka w wieku niemowlęcym. Badania polegają na sprawdzeniu budowy jamy ustnej i wstępnej diagnozie odruchów istotnych dla mówienia (np.: odruch ssania). Czasami u małych dzieci zdarza się przerost wędzidełka (ścięgna między językiem a dolnym podniebieniem, spójrz proszę na temat zamieszczony w archiwum). Nieprawidłowa budowa wędzidełka, w późniejszym okresie niemal zawsze powoduje wadę wymowy.
Kolejną przyczyną wad mowy mogą stanowić: uszkodzenie narządu słuchu, nieprawidłowości w obrębie żuchwy, choroby neurologiczne, czynniki dziedziczne, czy wreszcie dysfunkcje intelektualne.

Terapia logopedyczna powinna być kompleksowa i polegać na współpracy odpowiednich specjalistów (np. laryngologa, otolaryngologa, ortodonty, neurologa czy psychologa).

Piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem…

Dlaczego tak ważne jest wczesne rozpoczęcie terapii?
Dlatego, że nieleczone wady mowy utrwalają się, powodując często poważne konsekwencje rozwojowe.

Do logopedów trafia wielu dorosłych, którzy z powodu nieprawidłowej wymowy mają kłopoty w komunikacji na różnych jej poziomach, rzutujące na ich życie osobiste i karierę zawodową.

Nieumiejętność przekazywania treści stanowi poważną barierę w kontaktach międzyludzkich.

Praca z dorosłymi sprawia wiele problemów, ponieważ złe nawyki ciężko jest wyeliminować.

…mów, mów, mów…

W dobie cyfryzacji i wzrostu wykształcenia rodziców nasze dzieci powinny lepiej mówić.

Niestety, wad mowy jest proporcjonalnie znacznie więcej niż przed laty.

Dlaczego?

Brakuje nam czasu na rozmowę z dziećmi, bycie z nimi, objaśnianie świata.

Internet, gry komputerowe stymulują percepcję wzrokową, ale nie słuchową. Nie zbudują też prawidłowych relacji, nie nauczą komunikowania się z ludźmi.

To, jak nasze dziecko będzie porozumiewało się ze światem, zależy głównie od nas- rodziców.

Reklamy