SEPLENIENIE, MAŁE CO NIECO O….

child-817368_1280

Kiedy powstaje seplenienie?

Seplenienie powstaje najczęściej w okresie kształtowania się mowy dziecka.

Czego dotyczy?

Dotyczy nieprawidłowego wypowiadania określonej grupy głosek, należących do trzech szeregów:
1. syczącego: s, z, c, dz,
2. szumiącego: sz, ż, cz, dż,
3. ciszącego: ś, ź, ć, dź.

Wadliwa wymowa może polegać na zastępowaniu jednego szeregu przez drugi, na przykład szereg szumiący jest zastępowany przez szereg syczący: szafa-safa, czapka-capka, żaba-zaba albo przez szereg ciszący na przykład: czapka-ciapka, szafa-siafa itp.

Zdarza się, że dzieci opuszczają miejsca, w których występują głoski należące do tych szeregów tworząc afę z szafy, upę z zupy, itp.

Jakie są przyczyny seplenienia?

– brak karmienia piersią lub zbyt długie karmienie piersią,
– zbyt długie karmienie butelką zamiast łyżeczką,
– nawyk wysuwania języka między zęby w czasie artykulacji,
– utrwalenie się niemowlęcej pozycji języka,
– wady zgryzu,
– nieprawidłowy tor oddychania( trudności w oddychaniu przez nos),
– zaburzenia słuchu,
– nieprawidłowy wzorzec wymowy z okresu dziecięcego,
– dysfunkcje anatomiczne.

Reklamy